• 06-42716208
  •  WhatsApp
Birgit Soubiers

Biografie

Birgit Amjar-Soubiers praktiseert als analytisch therapeut voor particulieren en voor mensen uit het bedrijfsleven en het onderwijs. Het gedachtengoed van psychoanalyticus C.G. Jung ligt hieraan ten grondslag.

‘Eigenlijk was ik altijd met taal bezig, vooral met de innerlijke taal: wat vertel ik mezelf, en wat wil de ander eigenlijk zeggen? En: hoe druk ik mezelf zo uit, dat de boodschap ook overkomt?’

Birgit Amjar-Soubiers heeft lange tijd als journalist gewerkt, werkte ook als docent Engels.
Tevens gaf ze theaterlessen en schreef teksten.

‘Ik ben altijd gefascineerd geweest door de drijfveren van de mens. Ik wilde snappen hoe begrippen als goed en kwaad doorwerken in de mens, en hoe we tot ons volle potentieel kunnen komen. Er zijn veel misverstanden tussen mensen, en met enig begrip van onze innerlijke mechanismen is veel leed te voorkomen.’

Middels gesprekken probeert de analytische aanpak je bewust te maken van je eigen drijfveren en mogelijke obstakels daarbij. Lukt het namelijk je ambities en talenten aan te boren, dan heel je als individu.

Symboliek speelt een grote rol. Soms werken we dan ook met dromen of kunst.

‘Datgene in onszelf wat we niet in ons bewustzijn laten doordringen, doemt in ons leven op als het noodlot’ – Carl Gustav Jung.

‘Creativiteit is een centrale bron van betekenis in ons leven. Wanneer we ons hier niet op richten, richt de geest zich op datgene wat het meest problematisch is op dat moment’ – Mihaly Csikszentmihalyi.

‘Het leven is geen probleem dat opgelost moet worden, maar een mysterie dat geleefd dient te worden. Volg het pad dat geen pad is, volg je gelukzaligheid’ – Joseph Campbell.