Over mij

Birgit Soubiers

Biografie

Hallo, ik ben Birgit Amjar-Soubiers.

In de afgelopen jaren heb ik me omgeschoold tot analytisch therapeut en kindertolk. Hierbij volg ik de denkwijze van C.G. Jung en pas ik de PresentChild® methode toe.

Ik heb lange tijd als journalist gewerkt, werd daarna docent Engels. Ook gaf ik theaterlessen en heb ik allerlei teksten geschreven.
Eigenlijk was ik altijd met taal bezig, en dan ook de innerlijke taal: wat vertel ik mezelf, en wat wil de ander eigenlijk zeggen ?

Ik ben opgegroeid in een huishouden waarin veel misverstanden voorkwamen, en nogal wat eenzaam geleden werd. Als jong volwassene kwam ik erachter dat als je iets wilt veranderen, je bij jezelf moet beginnen. Soms deed ik dat met lichaamstaal, soms met woorden, maar het belangrijkste daarachter bleek de intentie: wat bedoel je uit te drukken, te verkrijgen, te bewerkstellingen?

De mens herhaalt wat hij kent, en zo ook ik: in mijn eerste huwelijk heb ik zo’n beetje elke fout gemaakt die een mens kan maken. Het leek het huwelijk van mijn ouders wel.

Pas toen ik alleen kwam te staan begon ik dingen echt in te zien. Je oogst wat je zaait, en is je intentie zuiver, dan beloont zich dat vanzelf, ongeacht wat een ander denkt.

Zingeving bleek voor mij belangrijker dan ik tot dan toe had durven toegeven.

Inmiddels weet ik dat geluk, je goed voelen, van het grootste belang is: alleen zo kun je delen, groeien, liefhebben, bruggen slaan.

Dreams Work heb ik opgericht in 2017. Ik hoop je te ontmoeten.

"Je taak is niet de liefde te vinden, maar vooral de barrières in jezelf die haar tegenhouden".
Jalal al-Din Rumi
"Er is geen verandering van duisternis naar licht, van stilstand naar beweging,
zonder emotie".
Carl Gustav Jung